Kajian Tajwid Online [Sesi ke-16]: Huruf RA ر

Huruf RA ر Makhrajnya: Ujung lisan/lidah bertemu dengan Gusi atas dengan memasukkan punggung lisan Penyebutan Mahroj Boleh dari Ujung lisan/lidah طرف اللسان atau Sisi ujung lisan/lidah حافتى اللسان Sifat-sifatnya: Jahr (jelas) Tawasuth (pertengahan) Istifal (tipis) Infitah (lepas) Idzlaq (mudah) Takrir (bergetar) Inhiraf (condong)

Continue reading »
1 2 3 4 5