Berhati-hatinya Ulama Salaf dalam berfatwa

?Berhati-hatinya Ulama Salaf dalam berfatwa ✍Sesungguhnya keutamaan dan kedudukan fatwa dalam syariat yang mulia ini sangatlah agung bagi ahlinya, yaitu orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama Islam untuk menjadi seorang mufti (pemberi fatwa). Fatwa yang dikeluarkan oleh orang tidak mumpuni memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi umat, sebab seorang mufti adalah pemberi legalisasi apa yang datang dari Allah, pewaris para […]

Continue reading »
1 76 77 78