WAJIBNYA ITTIBA DAN DILARANGNYA TAKLID

WAJIBNYA ITTIBA DAN DILARANGNYA TAKLID Ittiba adalah menempuh jalan orang yang ( wajib ) diikuti dan melakukan apa yang dia lakukan ( Ilamul Muwaqqiin 2/171 ). Seorang muslim wajib ittiba kepada Rasulullah ( dengan menempuh jalan yang beliau tempuh dan melakukan apa yang beliau lakukan, begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan setiap muslim agar selalu ittiba kepada Rasulullah ( di […]

Continue reading »