MENJAGA AGAMA DARI PENYIMPANGAN

MENJAGA AGAMA DARI PENYIMPANGAN Tidak pernah muncul suatu bidah dalam ummat melainkan diingkari oleh salaf dari kalangan shahabat, tabiin, dan para imam agama ini yang mengikuti mereka dalam kebaikan , mereka selalu memperingatkan ummat dari bidah-bidah ini, dan mengingkari ahli bidah terhadap kebidahan mereka. Mereka nampakkan sikap berlepas diri dari ahli bidah dan menyatakan kebencian dan permusuhan kepada ahli bidah […]

Continue reading »