FITNAH SURURIYYAH, WASPADAILAH !

FITNAH SURURIYYAH, WASPADAILAH ! Disusun oleh : Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah Pertarungan antara haq dan batil terus berlanjut hingga hari kiamat, masing-masing dari kebenaran dan kebatilan memiliki penyeru dan pembela, penyeru kebenaran berusaha menyelamatkan umat dan membawanya ke jalan yang lurus agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, sedangkan penyeru kebatilan berusaha menyesatkan dan merusak umat agar mereka […]

Continue reading »